Sla het navigatiegedeelte over

Over peuterspeelschool Beertje Bas

  • De Uk&Puk methode

    Wij werken met Uk&Puk. Dit is een stimuleringsprogramma voor peuters. Wij werken met Uk&Puk aan de hand van projecten. Ieder project neemt ongeveer 4-6 weken in beslag. Het thema van Uk&Puk sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. We doen activiteiten met de hele groep, maar ook met subgroepen.

  • Ouderbetrokkenheid

    We zijn een VVE-zaal daarbij is de ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van uw kind. Binnen Haarlem Effect is er een ouderraad waar u als ouder zitting in kunt nemen. U kunt dit bij de leidsters van Beertje Bas aangeven, zij zullen u dan in contact brengen met de coördinator vanuit Haarlem Effect.

Voorbereiding op de basisschool

De Hannie Schaftschool werkt met het Positive Behavior Support. Dit is een methode om het gedrag van de kinderen te verbeteren door nadruk op positief gedrag te leggen. Wij hebben dit vertaald naar de peuters, zodat zij al goed voorbereid zijn op de basisschool. Wij benoemen dan bij de kinderen welk gedrag we wel willen zien, wat er in de speelzaal wel mag of waar het gekozen spel beter kan. Uiteraard alles zonder de speelse vrijheid van het peuter zijn te verliezen.

KIJK!

We werken met de observatiemethode van KIJK!

Registratie

De ontwikkeling van uw kind volgen wij met de methode KIJK!. Een programma gemaakt om het voor ons makkelijk te maken om de kinderen te observeren en daar waar nodig extra aanbod te geven. Het hele jaar door observeren wij de kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden en 1 keer per jaar registreren wij uw kind in KIJK!. Naar aanleiding van deze registratie wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Dit is meestal rond de verjaardag van uw kind.

Buitenspelen

Om buiten te spelen hebben we een eigen tuintje waar volop ontdekt kan worden maar we maken ook veel gebruik van het grote schoolplein zodat er ruimte is om te fietsen en rennen en bij slecht weer doen we bewegingsspelletjes zoals dansen, een hindernisbaantje en kringspelletjes in ons lokaal.

Onze broertjes en zusjes

Klein Heiligland 84
2011 EJ Haarlem
06 510 974 86
Antoniestraat 28
2011 CR Haarlem
06 58927876
Witte Herenstraat 36
2011 NW Haarlem
06 302 69 256
Van Oosten de Bruijnstraat 62
2014 VS Haarlem
06 510 623 87
Leidseplein 36
2013 PZ Haarlem
06 - 302 353 15
Theemsplein 22
2014 CN Haarlem
06 510 517 18

Zoek je een leuke plek voor je kind om te leren en te spelen? Dan kun je bij ons terecht. Schrijf je nu in!

inschrijven